Truy cập nội dung luôn

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 37
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1091

HỎI ĐÁP HỎI ĐÁP

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

CÔNG DÂN HỎI, CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI CÔNG DÂN HỎI, CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Giải Đáp

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Kính gử UBND TP Mỹ Tho, Tôi tên là Trần Ngọc Tiến, CMND 022317578 hiện cư ngụ tại Q1 Tp HCM.ĐT 0903643456 Ba tôi là ông Trần Văn Tiên có đứng tên 2 sổ đỏ số AM 515223 (thửa 3432, tờ số 2) và AM 515184 ( thửa 713, tờ số 2)tại ấp Giáp nước xã Thạnh phú Châu Thành (nay là xã Phước Thạnh, Mỹ Tho). Ba tôi mất 2012, do vậy 2015 gia đình tôi có làm thủ tục chuyển tên cho mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Diễm đứng tên 2 miếng đất trên. Tuy nhiên đến nay (đã 3 năm), UBND xã Phước Thạnh và phòng TNMT không có phản hồi. Kính đề nghị UBND TP Mỹ Tho xem xét cho biết tình trạng hồ sơ và có ý kiến để giải quyết hồ sơ cho gia đình chúng tôi. Trân trọng cám ơn.

Trả lời: Kính gửi : Ông Trần Ngọc Tiến, hiện cư ngụ tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho có nhận được thư của ông Trần Ngọc Tiến, hiện cư ngụ tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thông qua Trang thông tin điện tử của thành phố phản ảnh việc chậm giải quyết hồ sơ chuyển tên GCN quyền sử dụng đất. Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân thành phố trả lời như sau:

1/ Việc tiếp nhận hồ sơ bà Nguyễn Thị Diễm:

Đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường không có tiếp nhận hồ sơ bà Diễm. Cụ thể: hồ sơ của bà Nguyễn Thị Diễm thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo Dự án Vlap.

Đối với các trường hợp cấp Giấy chứng nhận theo Dự án Vlap trên địa bàn xã Phước Thạnh được thực hiện tổ chức đăng ký tại các xã (không nộp hồ sơ theo quy trình một cửa liên thông). Hồ sơ qua xét duyệt của cấp xã sau đó chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố (nay là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố) thẩm tra, chuyển thông tin sang cơ quan thuế, sau đó chuyển đơn vị thực hiện Dự án dự thảo phôi Giấy chứng nhận để trình ký Giấy chứng nhận.

Tại thời điểm năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Văn phòng quyền sử dụng đất cấp huyện nhập về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và đổi tên là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và bắt đầu họat động kể từ ngày 01/8/2015. Đối với các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận, các trường hộp biến động (tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế…) thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khỏan 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Các hồ sơ chưa giải quyết được chuyển lại cho Bộ phận thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của Dự án Vlap (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh) tiếp tục thực hiện, hồ sơ không qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định vì không thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành phố.

2/ Cụ thể tình trạng giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Diễm:

Theo Công văn số 618/CN.VPĐK ngày 24/4/2018 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai báo cáo quá trình giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Diễm, ngụ số 24 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Diễm là người đại diện cho các đồng thừa kế đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) do ông Trần Văn Tiên chết để lại với thửa số 6, tờ bản đồ số 54, diện tích 1.797,2m2 (trong đó có 138m2 đất ở và 1.659,2m2 đất Trồng cây lâu năm). Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ và trên bản đồ Vlap xã Phước thạnh thì phần đất bà Diễm đề nghị cấp Giấy chứng nhận có thể hiện phần ranh đất chưa xác định.

+ Bộ phận thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của Dự án Vlap (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh) đã tiến hành xác minh hiện trạng thửa đất đến nay đã hoàn tất hồ sơ và đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt Giấy chứng nhận, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố sẽ liên hệ ông Trần Ngọc Tiến biết nhận Giấy chứng nhận.

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho trả lời ông Trần Ngọc Tiến được biết./.

Ngày gửi: 2019-02-14 07:56:31 - Email:trantien456@gmail.com

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

XEM NHIỀU XEM NHIỀU