Truy cập nội dung luôn

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 969

Cai Lậy tập trung giảm nghèo bền vững
25/01/2019

Năm 2016, công tác giảm nghèo được huyện Cai Lậy đặc biệt quan tâm gắn với thực hiện tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua trợ vốn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật ..., nhiều hộ dân đã có điều kiện nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Cai Lậy trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, ấp 1, xã Cẩm Sơn.
Ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Cai Lậy trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, ấp 1, xã Cẩm Sơn.

Là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp nên trong công tác giảm nghèo, các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở trong huyện đã chú trọng chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Thông qua việc trợ vốn bằng hình thức cho vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2016, các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện đã được vay vốn đầu tư sản xuất với tổng dư nợ trên 237 tỷ đồng.

Từ việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Tấn Phong trước đây thuộc diện hộ cận nghèo ở ấp Tân Thái, xã Tân Phong do không đất canh tác. Được tạo điều kiện vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, vợ chồng anh Phong đã mua ghe hành nghề mua bán trái cây. Nhờ cần cù, chịu khó, kinh tế gia đình của anh Phong giờ đã dần ổn định. “Do không đất sản xuất nên trước đây, vợ chồng tôi chỉ biết đi làm thuê kiếm sống, thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Từ khi được hỗ trợ vốn để mua bán trái cây, giờ đây cuộc sống gia đình tôi đã khá hơn” - anh Phong cho biết.

Cùng với hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện cũng quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội như nhà ở, y tế, giáo dục... Trong năm 2016, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện vận động trên 8,2 tỷ đồng đã trao tặng cho hàng ngàn suất quà tết, xây dựng 86 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần chia sẻ, động viên các hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, huyện Cai Lậy tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt năm 2016, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng, chính xác, tạo điều kiện thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Từ các cách làm trên, đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 3,83%, hộ cận nghèo 3,53%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, huyện Cai Lậy đã đề ra mục tiêu giảm nghèo cho 290 hộ trong năm 2017. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện đang tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, đẩy mạnh thực hiện các dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tăng cường vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.

TRƯỜNG GIANG

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

XEM NHIỀU XEM NHIỀU